Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

افزایش کمک هزینه فرصت SUNY/CUNY (6/11/2021)

ما خوشحالیم که اعلام کنیم با شروع ترم پاییز 2021، مبلغ کمک هزینه فرصت SUNY/CUNY به 3000 دلار در سال (یا 1500 دلار در هر ترم) افزایش می یابد.

کمک هزینه فرصت تا 3000 دلار در سال ارائه می شود و می توان از آن برای کتاب، هزینه، یا اتاق و غذا استفاده کرد. این کمک هزینه ها به دانشجویان واجد شرایط «بگویید بله سیراکوز» که در کالج یا دانشگاه SUNY یا CUNY ثبت نام می کنند و کسانی که:

  • ترکیبی از کمک های مالی TAP ایالت نیویورک و کمک های مالی فدرال پل که شهریه را پوشش می دهد، دریافت کنید
  • در مسکن یا آپارتمان های وابسته به پردیس یا پردیس اقامت کنید

کمک هزینه فرصت، زمانی که با کمک های دیگر ترکیب می شود، نمی تواند از هزینه حضور بیشتر باشد.