Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

با فارغ التحصیلان ما آشنا شوید (3/1/2016)

به آموزش و پرورش بگو بله، بیست و پنجمین سالگرد خود را در سال 2012 جشن گرفتند. اینجا شانس من است (HMC) یک ویدیوی قدرتمند و پر احساس را تولید کرد که داستان فارغ التحصیلان آموزش بله بگوید.

بگو بله ۲۵مین سالگرد[HD] از اینجا شانس من در Vimeo است.