Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

به روز رسانی دوره های آمادگی SAT

مدرسه آموزش دانشگاه سیراکیوز دیگر کلاس های آمادگی SAT رایگان را برای دانش آموزان SCSD ارائه نمی دهد. ما مطمئن خواهیم شد که منابع اضافی را به محض در دسترس قرار دادن آنها ارائه خواهیم کرد. متشکرم!