Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

بگویید بله دفاتر تعطیل از 1 تا 5 ژوئیه

درخواست‌های فوری در مورد مهلت 7/1 بگو بله می‌توانند با احمد ترنر به شماره 714-5282 (202) تماس بگیرند یا پیامک ارسال کنند.

دفاتر بنیاد جامعه و دفاتر «بگویید بله» از 1 ژوئیه تا 5 ژوئیه تعطیل هستند تا روز استقلال و هفته حفاظت از محیط زیست را جشن بگیرند که مصرف انرژی ما را کاهش می دهد و به کارکنان ما فرصت می دهد تا استراحت و تجدید را تجربه کنند. در این مدت به ایمیل دسترسی نخواهیم داشت. اگر موضوع شما مربوط به آخرین مهلت درخواست Syracuse در 1 ژوئیه است، لطفاً با احمد ترنر (202) 714-5282 تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید.