Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

حداقل تغییرات جایزه شروع پاییز 2022 (6/9/2022)

از پاییز 2022، همه دانشجویان واجد شرایط «بگویید بله سیراکوز» که در کالج‌های دانشگاه ایالتی نیویورک (SUNY) و دانشگاه سیتی نیویورک (CUNY) شرکت می‌کنند و دارای مانده شهریه‌ای هستند که توسط کمک‌های مالی فدرال پل و/یا برنامه کمک شهریه NYS پوشش داده نمی‌شود. کمک های مالی (TAP) حداقل 1000 دلار تا سقف هزینه کامل شهریه اعطا می شود.

این به این معنی است که هر دانش آموز واجد شرایطی که باقی مانده شهریه داشته باشد، جایزه «بله بگو به آموزش» را دریافت می کند که هزینه کامل شهریه را بدون توجه به مبلغی که هنوز سررسید است، پوشش می دهد. اگر مانده بدهی کمتر از 1000 دلار باشد، حداقل دریافتی همچنان 1000 دلار در سال (500 دلار در هر ترم پاییز/بهار) خواهد بود.