Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

دانشگاه آلفرد به جمع‌بندی کالج سیراکیوز گفتن بله اضافه شد (2022/6/23)

ما مشتاقیم اعلام کنیم که دانشگاه آلفرد اکنون عضوی از Say Yes College Syracuse Compact است. آلفرد سالانه حداکثر پنج دانشجوی جدید بگو بله سیراکوز را می پذیرد.

دانشگاه آلفرد یک دانشگاه خصوصی در آلفرد، نیویورک است. جمعیت دانشجویی آن تقریباً 2000 دانشجوی کارشناسی و 300 دانشجوی کارشناسی ارشد است. این موسسه دارای پنج مدرسه و کالج است، از جمله کالج سرامیک ایالت نیویورک، که شامل دانشکده مهندسی Inamori و دانشکده هنر و طراحی است.