Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

ویژگی مرکزی CNY: بگو بله سیراکوز در آن زمان و اکنون (5/26/2022)

این داستان را از CNY Central بررسی کنید که تعهد مستمر Say Yes Syracuse را برای مقرون به صرفه کردن کالج برای دانشجویان SCSD بررسی می کند.

مشاهده داستان: https://cnycentral.com/news/local/then-and-now-the-mission-of-say-yes-to-education-syracuse