Skip to content
सबै समाचार र कथाहरू हेर्नुहोस्

हाम्रा पूर्व छात्रहरूलाई भेट्नुहोस् (3/1/2016)

Say Yes to Education ले २०१२ मा आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सव मनायो। Here’s My Chance (HMC) ले Say Yes to Education पूर्व छात्रहरूको कथाहरू सुनाउँदै एउटा शक्तिशाली, भावनात्मक रूपमा चार्ज गरिएको भिडियो उत्पादन गर्‍यो।

हो 25 औं वार्षिकोत्सव भन्नुहोस्[HD] यहाँ Vimeo मा मेरो मौका छ