Skip to content
सबै समाचार र कथाहरू हेर्नुहोस्

हो भन्नुहोस् कार्यालयहरू जुलाई 1-5 बन्द छन्

७/१ को सम्बन्धमा तत्काल सोधपुछको लागि हो अन्तिम म्याद भन्नुहोस् अहमद टर्नरलाई (२०२) ७१४-५२८२ मा कल वा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

सामुदायिक फाउन्डेसन र यसो भन्नुहोस् कार्यालयहरू जुलाई 1 – जुलाई 5 स्वतन्त्रता दिवस र संरक्षण सप्ताह मनाउन बन्द छन् जसले हाम्रो ऊर्जा खपत घटाउने र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई आराम र नवीकरणको अनुभव गर्न दिनेछ। यस समयमा हामीसँग इमेलमा पहुँच हुने छैन। यदि तपाइँको मामला जुलाई 1st को Syracuse आवेदन अन्तिम म्याद भन्नुहोस् भन्ने बारे हो भने, कृपया अहमद टर्नरलाई (202) 714-5282 मा कल गर्नुहोस् वा टेक्स्ट गर्नुहोस्।