Skip to content
सबै समाचार र कथाहरू हेर्नुहोस्

SAT तयारी पाठ्यक्रम अपडेट

Syracuse University School of Education ले अब SCSD विद्यार्थीहरूका लागि नि:शुल्क SAT Prep कक्षाहरू प्रदान गर्दैन। हामी कुनै पनि अतिरिक्त स्रोतहरू उपलब्ध हुने बित्तिकै प्रदान गर्न निश्चित हुनेछौं। धन्यवाद!