Skip to content
सबै समाचार र कथाहरू हेर्नुहोस्

यसो भन्नुहोस् सफलताको कथा — पाओला बेनेभेन्टो (1/19/2022)

पहिलो-पहिलो-यस ग्रेजुएट, पाओला बेनेभेन्टोको बारेमा localsyr.com द्वारा यो अद्भुत कथा हेर्नुहोस्। पाओला, जसले हेनिङ्गर हाई स्कूल र सिराक्यूज विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरे, भर्खरै एउटा बच्चाको पुस्तक लेखे र हेनिङ्गर हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा मद्दत गर्न भर्ना गरिरहेकी छिन्। तलको भिडियोमा थप हेर्नुहोस्!