Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Câu chuyện thành công Nói Có — Paola Benevento (19/1/2022)

Hãy xem câu chuyện thú vị này của Localsyr.com về sinh viên tốt nghiệp Say Yes đầu tiên, Paola Benevento. Paola, người đã tốt nghiệp trường trung học Henninger và Đại học Syracuse, vừa viết một cuốn sách dành cho trẻ em và đang nhờ các học sinh trường trung học Henninger hỗ trợ minh họa. Hãy xem thêm trong video dưới đây!