Skip to content

कलेजको लागि तयारी गर्न चरणहरू

तपाईंको सपनाको कलेजतर्फको रोमाञ्चक यात्रामा लाग्नको लागि यो कहिल्यै चाँडो हुँदैन! यी उपयोगी चरणहरू पालना गर्नुहोस्, र तपाईं कलेजको आवेदन प्रक्रियाको लागि राम्रोसँग तयार मात्र हुनुहुनेछैन तर तपाईंको शैक्षिक र व्यक्तिगत आकांक्षाहरूको लागि उत्तम मिल्दो पत्ता लगाउने सम्भावनाहरू पनि सुपरचार्ज गर्नुहुनेछ।

कलेजको लागि तयारी गर्न चरणहरू हेर्नुहोस्

अार्थिक सहयोग

वित्तीय सहायताको लागि आवेदन दिनु सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ, हामी तपाईंलाई मद्दतको लागि समुदाय भित्रका अनलाइन स्रोतहरू र कलेज तयारी सेवाहरू देखाउन सक्छौं।

वित्तीय सहायता 101 हेर्नुहोस्

अतिरिक्त समर्थन प्राप्त गर्नुहोस्

कलेज जीवन रोमाञ्चक र चुनौतीपूर्ण दुवै हुन सक्छ, र तपाईंको जीवनको यस महत्त्वपूर्ण अध्यायमा शैक्षिक र व्यक्तिगत रूपमा फस्टाउन, सही समर्थनहरूमा पहुँच हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यी अतिरिक्त समर्थन प्रस्तावहरू कलेजका विद्यार्थीहरूलाई तपाईंले उत्कृष्ट बनाउन र तपाईंको विश्वविद्यालयको अनुभवको अधिकतम लाभ लिन आवश्यक पर्ने उपकरणहरूद्वारा सशक्त बनाउन डिजाइन गरिएको हो।

हेर्नुहोस् अतिरिक्त समर्थन प्राप्त गर्नुहोस्

कुरा गरौं!

उच्च शिक्षा वित्तीय तनाव बिना पहुँचयोग्य छ र भन्नुहोस् Syracuse तपाईंको सपनाहरू फिर्ता गर्न र तिनीहरूलाई पूरा गर्न यहाँ छ। तपाईको सफलताको यात्रा यहाँबाट सुरु हुन्छ। प्रश्नहरू छन्? हामीसँग भेट्नको लागि अपोइन्टमेन्ट सेट अप गर्नुहोस्!

अपोइन्टमेन्ट सेट अप गर्नुहोस्

अब आवेदन दिनुहोस्

उच्च शिक्षा वित्तीय तनाव बिना पहुँचयोग्य छ र भन्नुहोस् Syracuse तपाईंको सपनाहरू फिर्ता गर्न र तिनीहरूलाई पूरा गर्न यहाँ छ। तपाईको सफलताको यात्रा यहाँबाट सुरु हुन्छ। प्रश्नहरू छन्? हामीसँग भेट्नको लागि अपोइन्टमेन्ट सेट अप गर्नुहोस्!

अब आवेदन दिनुहोस्