Skip to content
SUNY/CUNY Deeq waxbarasho

SUNY/CUNY Tuition Scholarships ee ardayda xaqa u leh waa la aqbalay inay dhahaan Haa Syracuse lammaanaha SUNY/CUNY kulliyadaha iyo jaamacadaha ayaa daboolaya hadhaaga waxbaridda ee hadha ka dib marka gobolka, federaalka iyo kaalmada machadyada gaarka ah la gooyo.

 • Waxbaridda kuma jiraan kharashka qolka, boodhka, khidmadaha, buugaagta ama agabka.
 • Haddi gobol, federaal iyo kaalmo machad gaar ah ay daboosho kharashka waxbarashada, maya dheh Haa Syracuse SUNY/CUNY Deeq waxbarasho ayaa loo baahan doonaa sidaas darteedna lama bixin doono.
 • Dheh Haa Syracuse ma tixgeliso dakhliga qoyska marka la go’aaminayo bixinta deeqaha waxbarasho.
 • Ardayda iyo qoysasku waa in aanay filanayn hadhaaga eber ee wadarta kharashaadka si ay u xaadiraan.
Deeqaha Waxbarasho ee Kulliyada Gaarka loo leeyahay

Deeqaha Waxbarasho ee Kulliyada Gaarka loo leeyahay ee ardayda xaqa u leh waa la ogolaadaa Say Haa Syracuse lammaanaha kuleejka gaarka ah ama jaamacad leh dakhliga qoyska sanadlaha ah ee $75,000 ama ka yar, daboosha hadhaaga waxbarashada ee hadha ka dib marka gobolka, dawlada dhexe iyo kaalmada machadyada gaarka ah laga jaro.

 • Waxbarashada kuma jiraan kharashka qolka, boodhka, khidmadaha, buugaagta ama saadka.
 • Qaar ka mid ah machadyada gaarka loo leeyahay ayaa laga yaabaa inay bixiyaan kaalmo deeq waxbarasho oo dheeri ah si loogu isticmaalo kharashka qolka, guddiga, ajuurada, buugaagta ama saadka.
 • Qaar ka mid ah machadyada gaarka ah ayaa laga yaabaa inay leeyihiin xaddidaadyo dakhli oo kala duwan waxayna tixgeliyaan qoysaska leh dakhliga qoyska sanadlaha ah ee ka badan $75,000.
 • Ardayda iyo qoysasku waa in aanay filanayn hadhaaga eber ee wadarta kharashaadka si ay u xaadiraan.

Fadlan ogow: Waxaad dhahdaa Haa Syracuse kulliyadaha gaarka loo leeyahay iyo jaamacaduhu waa isha koowaad ee maalgelinta deeqaha waxbarasho ee ardayda xaqa u leh ee dhigta machadyadooda. Go’aaminta deeqda waxbarasho ee dhabta ah waxaa samayn doona Say Yes Syracuse kuleejyada gaarka loo leeyahay iyo jaamacadaha go’aankooda ku salaysan xaddidaadaha dakhliga machadkooda iyo siyaasadaha. Fadlan si toos ah ula xiriir Say Yes Syracuse kulliyadaha gaarka ah iyo jaamacadaha si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo xaq u yeelashada.

SUNY/CUNY Deeqaha Fursadaha

SUNY/CUNY Fursadaha Fursadaha ee ardayda xaqa u leh waa la aqbalay inay dhahaan Haa Syracuse lammaanaha SUNY/CUNY kulliyadaha iyo jaamacadaha waxay bixiyaan ilaa $3,000 sanadkii si loogu isticmaalo qiimaha qolka, boodhka, ajuurada, buugaagta ama sahayda. Ardayda SUNY/CUNY ee xaqa u leh waa inay:

 • Deggenaansho kambaska, gurya ama dabaqyo xiriir la leh kambaska ama waa in ay muujiyaan caddaynta heshiiska.
 • Dheh Haa Syracuse ma tixgeliso dakhliga qoyska marka la go’aaminayo bixinta deeqaha waxbarasho.

Fadlan ogow: Ardaydu ma codsan karaan deeqda fursadda SUNY/CUNY. Deeqaha si firfircoon ayaa loo maamulaa.

Deeqaha Doorashada Kulliyada Gaarka ah

Deeqaha Doorashada Kulliyada Gaarka ah ee ardayda xaqa u leh waa la aqbalay inay dhahaan Haa Syracuse kulliyadaha gaarka ah iyo jaamacaduhu waxay bixiyaan ilaa $5,000 sanadkii.

 • Ardayda xaqa u leh ee dakhligoodu sannadlaha ah ka badan yahay $75,000 ayaa laga yaabaa in loo tixgeliyo Deeqaha Doorashada Kulliyada Gaarka ah.
 • Deeqaha Doorashada Kulliyadaha Gaarka loo leeyahay marka lagu daro gobolka kale, dawladda dhexe ama kaalmada machadyada gaarka ah kama badnaan karto kharashka imaanshaha.
 • Dheh Haa Syracuse ma tixgeliso dakhliga qoyska marka la go’aaminayo bixinta deeqaha waxbarasho.

Fadlan ogow: Ardaydu ma codsan karaan deeqda doorashada kulliyadda gaarka ah. Deeqaha si firfircoon ayaa loo maamulaa.

Deeqaha Doorashada Ku habboon ee Jaamacadda Lincoln

Deeqaha Doorashada Ku habboon ee Jaamacadda Lincoln ee ardayda xaqa u leh ee laga aqbalo Jaamacadda Lincoln waxay bixisaa $10,000 sannadkii si loogu isticmaalo kharashka qolka, boodhka, kharashka, buugaagta ama sahayda. Deeqaha Doorashada Ku-habboon ee Jaamacadda Lincoln waxay ka kooban tahay $5,000 Dheh Haa Syracuse SUNY/CUNY Fursad Fursad taaso u dhiganta $5,000 oo ay bixiso Jaamacadda Lincoln. Ma jiraan xannibaadyo dakhliga qoyska si aad ugu qalanto fursadan deeqda gaarka ah. Jaamacadda Lincoln waa jaamacad taariikhi ah oo madow ah.

Fadlan ogow: Ardaydu ma codsan karaan deeqda doorashada ku habboon ee jaamacadda Lincoln. Deeqaha si firfircoon ayaa loo maamulaa.

Kulliyada Beesha Onondaga (OCC) Deeqaha Waxbarasho ee Iskaashatada La Doorbiday

OCC Deeqaha-waxbarasho ee Wada-hawlgalayaasha La Doorbiday ee ardayda xaqa u leh ee la aqbalo OCC waxay bixisaa $2,500 xilli-dugsiyeedkii (ilaa afar semester oo isku xigta) si loogu isticmaalo kharashka qolka, guddiga, ajuurada, buugaagta ama sahayda. OCC Preferred Partners Program deeqaha waxbarasho waxay ka kooban yihiin $1,500 Dheh Haa Syracuse SUNY/CUNY Fursad Fursad taaso u dhiganta $1,000 ay bixiso OCC Housing Corporation Ardayda OCC ee xaqa u leh waa inay:

 • Hel isku darka deeqaha TAP ee Gobolka New York iyo deeqaha Fedaraalka Pell ee daboolaya waxbarashada
 • Deggenaansho kambaska ama guryaha ku xidhan kambaska ama aqalada
 • Noqo arday waqti-buuxa ah

Fadlan ogow: Ardaydu ma codsan karaan deeqda waxbarasho ee Barnaamijka Iskaashatada La Doorbiday ee OCC. Deeqaha waxbarasho si firfircoon ayaa loo maamulaa.

Codso Hadda

Waxbarashada sare waa la heli karaa iyada oo aanay jirin culays dhaqaale oo Dheh Haa Syracuse waxa uu halkan u joogaa inuu ku taageero riyadaada oo uu ka dhigo mid ay rumoobaan. Socdaalkaaga guusha wuxuu ka bilaabmayaa halkan. Su’aalo ma qabtaa? Ballan samee inaad nala kulanto!

Codso Hadda

Hel Kulliyad

Hubi inaadan seegin macluumaadka ugu dambeeyay ee barnaamijyada deeqda waxbarasho iyo wax ka badan. Nagu hay dhinacaaga markaad u socdaalayso kulliyadda.

Daawo Dhammaan Kulliyadaha Iskaashiga