Skip to content
Eeg Dhammaan Wararka & Sheekooyinka

Dheh Haa Syracuse kama dambaysta ah ee lagu dhawaaqay (10/23/2021)

Si loo xaqiijiyo cadaalada ka dhex jirta dhammaan ardayda iyo kulliyadaha ku jira Say Haa Compact, waxaad dhahdaa Haa Syracuse waxay hirgelin doontaa waqtiyo adag oo loogu talagalay kaalmada maaliyadeed oo Dheh Haa codsiyada laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2021-2022. Ardaydu waa inay u hoggaansamaan wakhtiga kama dambaysta ah ee adag ee soo socda si ay u helaan abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Yes Yes Syracuse.

Codsiga kama dambaysta ah

Luulyo 1 – Dheh Haa Codsiga Syracuse ee kama dambaysta ah Sida loo Codsado

Waxaad dhahdaa Haa waxay dabooshaa kharashka waxbarashada ka dib marka kaalmada maaliyadeed la codsado, sidaas darteed waxaan kugula talineynaa inaad marka hore buuxiso codsiyada kaalmada maaliyadeed (FAFSA & TAP) guga. Kadib, kama dambaysta ah ee lagu codsanayo deeq waxbarasho oo Say Haa waa Luulyo 1 ka dib qalin-jabinta dugsiga sare.

Agoosto 1 – FAFSA iyo NYS Tap codsiyada kama dambaysta ah Aid Financial Aid

Xilliga kama dambaysta ah ee wareejinta

Luulyo 1 – Ogeysiiska ku saabsan wareejinta simistarka dayrta

Noofembar 1 – Ogeysiiska ku saabsan wareejinta simistarka gu’ga

Wakhtiga kama dambaysta ah ka bixitaanka

Ardaydu waa inay la xidhiidhaan xafiiska Say Haa Syracuse iyagoo damacsan inay ka noqdaan.

Sebtembar 1 – Ogeysiiska ka noqoshada semesterka dayrta

Febraayo 1 – Ogeysiiska ka noqoshada semesterka gu’ga

U-qalmitaanka Sannadka Farqiga

Agoosto 15 – 4-sano codsi dugsi oo ku saabsan u-qalmitaanka sannadka farqiga u-qalmitaanka simistarka deyrta

Sebtembar 15 – 2-sano codsi dugsi oo ku saabsan u-qalmitaanka sannadka farqiga u-qalmitaanka simistarka deyrta

Diseembar 15 – 4-sano codsi dugsi oo ku saabsan u-qalmitaanka sannadka farqiga u-qalmitaanka simistarka gu’ga

Janaayo 15 – Codsiga dugsiga ee 2-sano ee u-qalmitaanka sannadka farqiga u-qalmitaanka simistarka gu’ga

Fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah