Skip to content
مشاهده همه اخبار و داستان ها

بله بگویید و به‌روزرسانی COVID-19 (2021/6/25)

همانطور که شرکای کالج بگو بله ما برای ترم پاییز 2021 به محیط‌های آموزشی حضوری پردیس بازمی‌گردند، Say Yes Syracuse دوباره مسئولیت‌های دانشجویی خود را که در اینجا یافت می‌شود ، برقرار خواهد کرد.

بله بگویید دانش پژوهان باید با کالج های مربوطه خود بررسی کنند تا مطمئن شوند که به دستورالعمل ها/خط مشی های خود در هنگام بازگشت به دانشگاه پایبند هستند.