Skip to content
सबै समाचार र कथाहरू हेर्नुहोस्

हो भन्नुहोस् र COVID-19 अपडेट (६/२५/२०२१)

हाम्रो Say Yes College Partners Fall 2021 सेमेस्टरको लागि व्यक्तिगत क्याम्पस सिकाइ वातावरणमा फर्कने क्रममा, Say Yes Syracuse ले आफ्नो विद्यार्थी जिम्मेवारीहरू पुन: स्थापना गर्नेछ, यहाँ फेला परेको छ

हो भन्नुहोस् विद्वानहरूले तिनीहरूको क्याम्पसमा फर्किएपछि तिनीहरूको दिशानिर्देश/नीतिहरूको पालना गर्दै छन् भनेर सुनिश्चित गर्न तिनीहरूको सम्बन्धित कलेजहरूसँग जाँच गर्नुपर्छ।