Skip to content
सबै Events हेर्नुहोस्

हो जानकारी सत्र भन्नुहोस्

ITC ले ITC क्याफेटेरियामा विस्तृत छलफल र प्रश्नोत्तरहरू, साथै ITC पुस्तकालयमा आवेदन पूरा गर्ने अवसरको आयोजना गर्नेछ।

यो कार्यक्रम SCSD, On Tech र SAS वरिष्ठहरू र तिनीहरूका परिवारहरूको लागि खुला छ। *** विद्यार्थीहरूलाई सुविधाको लागि ल्यापटप ल्याउन भनिएको छ।