Skip to content
Xem tất cả Events

Buổi thông tin Nói Có

ITC sẽ tổ chức một cuộc thảo luận và hỏi đáp toàn diện tại Nhà ăn ITC, cũng như cơ hội hoàn thành đơn đăng ký trong Thư viện ITC.

Sự kiện này dành cho các học sinh cuối cấp SCSD, On Tech và SAS cũng như gia đình của họ. ***Yêu cầu học sinh mang theo laptop để tiện theo dõi.