Skip to content
Eeg Dhammaan Events

Waxaad dhahdaa Haa Fadhiga Xogta

ITC waxay martigelin doontaa dood dhammaystiran iyo Q&A gudaha ITC Cafeteria, iyo sidoo kale fursad dhammaystirka arji gudaha Maktabadda ITC.

Dhacdadani waxay u furan tahay SCSD, On Tech iyo waayeelka SAS iyo qoysaskooda. ***Ardayda waa in laga codsadaa inay keenaan laptops si ay ugu habboonaato.