Skip to content

Khayraadka Kaalmada Maaliyadda

Si aad wax badan uga barato kaalmada dhaqaale, ardayda, waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah waxay awoodaan:

Fiiri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo codsado deeqda waxbarasho iyo kaalmada maaliyadeed halkan .

Aynu wada hadalno!

Waxbarashada sare waa la heli karaa iyada oo aanay jirin culays dhaqaale oo Dheh Haa Syracuse waxa uu halkan u joogaa inuu ku taageero riyadaada oo uu ka dhigo mid ay rumoobaan. Socdaalkaaga guusha wuxuu ka bilaabmayaa halkan. Su’aalo ma qabtaa? Ballan samee inaad nala kulanto!

Samee Ballan

Codso Hadda

Waxbarashada sare waa la heli karaa iyada oo aanay jirin culays dhaqaale oo Dheh Haa Syracuse waxa uu halkan u joogaa inuu ku taageero riyadaada oo uu ka dhigo mid ay rumoobaan. Socdaalkaaga guusha wuxuu ka bilaabmayaa halkan. Su’aalo ma qabtaa? Ballan samee inaad nala kulanto!

Codso Hadda