Skip to content
Eeg Dhammaan Wararka & Sheekooyinka

SUNY/CUNY Kordhinta Deeqaha Fursada (6/11/2021)

Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in laga bilaabo xilliga dayrta 2021, lacagta deeqda fursadda SUNY/CUNY la kordhiyey ilaa $3,000 sanadkii (ama $1,500 xilli dugsiyeedkii).

Deeqaha Fursada waxay bixiyaan ilaa $3,000 sanadkii waxaana loo isticmaali karaa buugaagta, ajuurada, ama qolka iyo boodhka. Deeqahaan waxaa lagu abaalmariyaa Say Yes Syracuse ardayda xaqa u leh ee iska diiwaan geliya kuleejyada SUNY ama CUNY iyo kuwa:

  • Hel isku darka deeqaha TAP ee Gobolka New York iyo deeqaha Fedaraalka Pell ee daboolaya waxbarashada
  • Deggenaansho kambaska ama kambaska gurya ama dabaqyo xiriir la leh

Deeqaha Fursadaha, marka lagu daro gargaarka kale, kama badan karaan kharashka imaanshaha.