Skip to content
Eeg Dhammaan Wararka & Sheekooyinka

Waxaad dhahdaa Haa Xafiisyadu way xidhan yihiin Julaay 1-5

Weydiimaha degdega ah ee ku saabsan 7/1 Dheh Haa kama dambaysta ah waxay wici kartaa ama qoraal u diri kartaa Ahmeed Turner (202) 714-5282.

Aasaaska Bulshada oo dheh Haa xafisyadu way xidhan yihiin Julaay 1 – Luulyo 5 si ay u dhawraan maalinta madax banaanida iyo todobaadka ilaalinta taas oo hoos u dhigi doonta isticmaalka tamarta una ogolaan doonta shaqaalaheena wakhti ay ku helaan nasasho iyo cusbooneysiin. Ma heli doono iimaylka inta lagu jiro wakhtigan. Haddi ay arintu khusayso Dhh Haa Syracuse kama dambaysta ah ee Luulyo 1deeda, fadlan ka wac ama u dir Ahmeed Turner (202) 714-5282.