Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Văn phòng Say Yes Đóng cửa từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7

Các câu hỏi khẩn cấp về thời hạn 1/7 Say Yes có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho Ahmeed Turner theo số (202) 714-5282.

Các văn phòng của Tổ chức Cộng đồng và Say Yes đóng cửa từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7 để kỷ niệm Ngày Độc lập và Tuần lễ Bảo tồn sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng của chúng tôi và cho phép nhân viên của chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi và đổi mới. Chúng tôi sẽ không có quyền truy cập vào email trong thời gian này. Nếu vấn đề của bạn liên quan đến hạn chót nộp đơn Say Yes Syracuse là ngày 1 tháng 7, vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin cho Ahmeed Turner theo số (202) 714-5282.