Skip to content
Eeg Dhammaan Wararka & Sheekooyinka

Abaalmarinta Isbedelada Ugu Yar Bilawga Dayrta 2022 (6/9/2022)

Laga bilaabo dayrta 2022, dhammaan dheh Haa Syracuse ardayda xaqa u leh ee dhigta kulliyadaha Jaamacadda Gobolka ee New York (SUNY) iyo Jaamacadda Magaalada New York (CUNY) ee haysta hadhaaga waxbaridda oo aanay daboolin deeqaha Fedaraalka Pell iyo/ama Barnaamijka Caawinta Waxbarshada NYS Deeqaha (TAP) waxaa la siin doonaa ugu yaraan $1000 ilaa qiimaha buuxa ee waxbarashada.

Tani waxay ka dhigan tahay in arday kasta oo xaqa u leh ee haysta hadhaaga waxbarashada uu heli doono abaal-marin waxbarasho oo Dhay Haa oo daboolaysa kharashka buuxa ee waxbarashada, iyada oo aan loo eegin qaddarka weli la leeyahay. Haddii baaqiga lagu leeyahay uu ka yar yahay $1000, inta ugu yar ee la helay waxay ahaanaysaa $1,000 sanadkii ($500 xilli dugsiyeedkii Dayrta/Guga).