Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Những thay đổi tối thiểu về trợ cấp bắt đầu vào mùa thu năm 2022 (9/6/2022)

Bắt đầu từ mùa thu năm 2022, tất cả sinh viên đủ điều kiện Say Yes Syracuse đang theo học tại các trường cao đẳng State University of New York (SUNY) và City University of New York (CUNY) có số dư học phí không được hỗ trợ bởi các khoản trợ cấp của Liên bang Pell và/hoặc Chương trình hỗ trợ học phí của NYS (TAP) sẽ được trao tối thiểu $1000 cho toàn bộ chi phí học phí.

Điều này có nghĩa là mọi sinh viên đủ điều kiện với số dư học phí còn lại sẽ nhận được giải thưởng Nói Có với Giáo dục để chi trả toàn bộ chi phí học phí, bất kể số tiền còn phải trả. Nếu số dư nợ ít hơn $1000, số tiền tối thiểu nhận được sẽ vẫn là $1.000 mỗi năm ($500 mỗi học kỳ Mùa Thu/Xuân).