Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Câu chuyện Nói Có của Tôi: Will Schofield-Broadbent

Nói Có là lý do tôi học đại học. Nếu không nói Có, tôi không chắc mình có theo đuổi con đường học vấn cao hơn hay không.

Bạn đã học trung học ở đâu?

Trường trung học Nottingham

Bạn đang học trường đại học nào và chuyên ngành/ngành phụ của bạn là gì?

Sinh học bảo tồn. Tập trung vào giáo dục và tiếp cận môi trường.

Bạn thích điều gì nhất ở trường đại học?

Mỗi lớp học tôi tham dự đều thú vị và hấp dẫn.

Mục tiêu của bạn sau khi học đại học là gì (sự nghiệp, kế hoạch tương lai, v.v.)?

Tiếp cận môi trường và/hoặc giảng dạy, nghiên cứu thực địa hoặc hướng dẫn về thiên nhiên.

Bạn biết đến chương trình Say Yes to Education Syracuse như thế nào?

Cha mẹ tôi bắt đầu nói về nó khi tôi còn học cấp hai .

Nói Có có ý nghĩa gì với bạn?

Nói Có là lý do tôi học đại học. Nếu không nói Có, tôi không chắc mình có theo đuổi con đường học vấn cao hơn hay không.

Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những học sinh trung học đang cân nhắc việc lấy bằng đại học thông qua Say Yes?

Tuyệt đối làm điều đó. Vào đại học, miễn học phí, sẽ thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn.