Skip to content
6,256

Kể từ năm 2009, 6.256 học sinh Say Yes Syracuse đã đăng ký vào các trường cao đẳng và đại học hệ 2 và 4 năm sau khi tốt nghiệp trung học.

$14,8 triệu

Tổng cộng 14,8 triệu đô la quỹ học bổng Say Yes đã được phân bổ để trang trải chi phí giáo dục đại học cho sinh viên.

75

33% tổng số Lớp SCSD năm 2022 tiếp tục học năm thứ hai đại học, trong khi 75% Học giả Say Yes đã làm như vậy.

43

43% Lớp SCSD năm 2023 đã hoàn thành đơn đăng ký Say Yes.

69

Tỷ lệ tốt nghiệp SCSD đã tăng 53% trong 13 năm qua từ 45% năm 2010 lên 69% vào năm 2023.

Thẻ báo cáo

Để tìm hiểu thêm về tác động của Say Yes Syracuse đối với học sinh, hãy xem Thẻ Báo cáo mới được phát hành của chúng tôi.

Hãy nói chuyện!

Bạn có thể tiếp cận giáo dục đại học mà không gặp khó khăn về tài chính và Say Yes Syracuse sẵn sàng hỗ trợ ước mơ của bạn và biến chúng thành hiện thực. Hành trình đi đến thành công của bạn bắt đầu từ đây. Có một vài câu hỏi? Hãy sắp xếp một cuộc hẹn để gặp chúng tôi!

Sắp xếp một cuộc hẹn

Ở lại đến ngày

Bạn có được truyền cảm hứng từ các mục tiêu và cách tiếp cận của Say Yes Syracuse và muốn luôn cập nhật những tin tức và thông báo mới nhất của chúng tôi không? Chúng tôi mời bạn đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi để được thông báo về các sự kiện và thông tin học bổng Say Yes trong tương lai của Syracuse.

Nhắn tin SAYYES tới 315-562-7154 để tham gia danh sách văn bản của chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu tại liên kết bên dưới để đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi.

Theo dõi ngay