Skip to content

Say Yes Syracuse cam kết duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân được các nhà tài trợ hiện tại, nhà tài trợ tiềm năng cũng như các quan chức và nhân viên của các cơ quan phi lợi nhuận tiếp cận chúng tôi để xin tài trợ và những người mà họ phục vụ giao phó cho chúng tôi.

Chúng tôi tạo ra tuyên bố này để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Việc cung cấp thông tin như vậy là hoàn toàn tự nguyện. Chính sách này là hướng dẫn cho bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi tìm hiểu về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chính sách này cũng sẽ cho bạn biết cách bạn có thể xác minh tính chính xác của thông tin cá nhân của bạn được gửi qua trang web này và cách bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn. Thông qua việc tiết lộ này, chúng tôi dự định mang đến cho bạn mức độ thoải mái và tin cậy về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin thông qua trang web này.

Cam kết của chúng tôi với các nhà tài trợ

Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc trao đổi tên hoặc thông tin cá nhân của các nhà tài trợ với bất kỳ tổ chức nào khác, cũng như không gửi thư cho các nhà tài trợ của chúng tôi thay mặt cho các tổ chức khác. Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin mà Say Yes Syracuse nhận được, cả trực tuyến và ngoại tuyến, cũng như mọi thông tin liên lạc bằng điện tử, văn bản hoặc bằng miệng.

Tổ chức và trang web của chúng tôi

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách trang web này, cnycf.org , thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân và phi cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp thông qua trang web này. Trang web này được sở hữu và duy trì bởi Say Yes Syracuse và được thiết kế như một công cụ giao tiếp.

Thông tin nhận dạng cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm thông tin dành riêng cho bạn như tên, tuổi, địa chỉ đường phố và địa chỉ email. Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập trang web là cung cấp cho bạn chức năng và dịch vụ mà bạn cần để có trải nghiệm ý nghĩa và tùy chỉnh khi sử dụng các tính năng của trang web. Nếu bạn quyết định không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bạn vẫn có thể truy cập trang web này; tuy nhiên bạn có thể không truy cập được một số nội dung nhất định hoặc nhận được thông tin cụ thể.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trên trang web có thể được sử dụng để:

  • Đáp ứng yêu cầu của người dùng về tài liệu truyền thông hoặc ấn phẩm liên quan đến trang web
  • Trả lời ý kiến ​​hoặc yêu cầu thông tin của bạn
  • Đáp ứng yêu cầu hoặc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới
  • Làm cho trải nghiệm người dùng thân thiện hơn với khách hàng
  • Liên hệ với bạn nếu cần thiết trong việc giải đáp thắc mắc
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
  • Xác minh danh tính người dùng
  • Điền trước các trường để thuận tiện cho người dùng
  • Cung cấp cho bạn tin tức và thông tin cập nhật nếu bạn chọn tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi

Chia sẻ thông tin của bạn

Trang web không bán, cho thuê, chia sẻ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn cho bất kỳ ai để họ sử dụng độc lập.

Chúng tôi chỉ thu thập và lưu trữ những thông tin sau về bạn: tên miền mà bạn truy cập Internet từ đó (ví dụ: aol.com, nếu bạn đang kết nối từ tài khoản America Online hoặc syr.edu nếu bạn đang kết nối từ Syracuse Tên miền của trường đại học), ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi và địa chỉ Internet của trang web mà bạn liên kết đến trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để đo lường số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau trên trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi làm cho trang web của mình trở nên hữu ích hơn đối với khách truy cập.

Số liệu trang web cho trang web có thể được chia sẻ với Say Yes Syracuse hoặc các công ty con hoặc chi nhánh của nó. Thông tin được chia sẻ sẽ là dữ liệu tổng hợp và sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn.

Trang web sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng hành động đó là cần thiết để: a) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp trên Say Yes Syracuse hoặc trang web; b) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Say Yes Syracuse và trang web; Và c) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Say Yes Syracuse, trang web của nó hoặc công chúng. Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển giao trong trường hợp bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc giao dịch tương tự liên quan đến trang web và/hoặc Say Yes Syracuse.

Bảo mật thông tin của bạn

Việc bảo vệ thông tin của khách truy cập vào trang web của chúng tôi là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các hệ thống, chính sách và thủ tục để duy trì tính chính xác của thông tin và bảo vệ thông tin khỏi bị mất, lạm dụng hoặc thay đổi. Khi bạn gửi thông tin cá nhân, chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ đường phố, đến trang web, chúng tôi sử dụng Lớp cổng bảo mật hoặc SSL để bảo vệ dữ liệu của bạn. SSL là công nghệ mã hóa giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị lạm dụng bởi các cá nhân trái phép.

Các nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đối tác của trang web có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho trang web phải giữ bí mật thông tin và không được phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp. biểu diễn cho trang web.

Khi sử dụng biểu mẫu của chúng tôi để đăng ký hoặc nhận thông tin từ Say Yes Syracuse, chúng tôi sử dụng các trang bảo mật để đảm bảo rằng thông tin được gửi giữa máy tính của bạn và hệ thống của chúng tôi được bảo mật. Chúng tôi sử dụng phương thức mã hóa Lớp dịch vụ bảo mật (SSL) cho tất cả các lần gửi an toàn. Phương pháp này thường được chấp nhận để đảm bảo rằng việc truyền thông tin cá nhân được an toàn. Một số trình duyệt phổ biến, ví dụ như Internet Explorer, hiển thị rõ ràng thời điểm thông tin được truyền theo cách an toàn bằng cách hiển thị khóa đã hoàn thành hoặc khóa đã đóng trên màn hình.

Khi bạn gửi thông tin thẻ tín dụng cá nhân bí mật cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi, một phần mềm máy chủ bảo mật mà chúng tôi đã cấp phép sẽ mã hóa tất cả thông tin bạn nhập trước khi gửi cho chúng tôi. Thông tin được xáo trộn trên đường đi và được giải mã khi đến trang web của chúng tôi.

Email khác mà bạn có thể gửi cho chúng tôi có thể không an toàn trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn rằng các biện pháp bảo mật sẽ được áp dụng trước khi bạn truyền thông tin. Vì lý do đó, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin bí mật như số An sinh xã hội hoặc số tài khoản cho chúng tôi qua email không bảo mật.

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, xác định lĩnh vực bạn quan tâm hoặc yêu cầu thông tin về dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thêm tên của bạn vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Dữ liệu này được giữ bí mật và sẽ chỉ được Say Yes Syracuse sử dụng. Chúng tôi ủy quyền cho nhân viên của mình chỉ xem thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ tổ chức nào khác.

Nếu bạn có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, đôi khi chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các sự kiện, dịch vụ và chương trình Say Yes Syracuse. Điều này cũng cho phép bạn nhận được thông tin hiện tại về cộng đồng địa phương, quốc gia và toàn cầu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu từ thiện của bạn. Nếu bạn yêu cầu thông tin qua email, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời trong vòng 48 giờ. Chúng tôi bao gồm hướng dẫn “từ chối” với bất kỳ thông báo nào được gửi cho bạn.

Nếu bạn hoàn thành Biểu mẫu cập nhật hồ sơ trực tuyến và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của mình, thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn nội dung được nhắm mục tiêu nhiều hơn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi thêm thông tin về tổ chức của chúng tôi hoặc liên hệ với bạn khi cần thiết. Bạn luôn có thể từ chối nhận thư trong tương lai; xem phần “Từ chối” bên dưới.

Tặng trực tuyến

Giao dịch tặng trực tuyến được xử lý trên một máy chủ an toàn. Chúng tôi đã áp dụng các quy trình thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, nghề nghiệp hoặc tài chính, dữ liệu đó sẽ được giữ bí mật.

Chúng tôi sẽ không bán, thuê, cho mượn hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, Say Yes Syracuse sẽ tiết lộ thông tin cá nhân nếu pháp luật yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết hoặc phù hợp.

Sử dụng các liên kết

Xuyên suốt các trang Web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang web khác có thể chứa thông tin mà độc giả của chúng tôi quan tâm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát tổ chức, quan điểm hoặc tính chính xác của thông tin có trên các máy chủ khác. Tạo một liên kết văn bản từ trang web của bạn đến trang web của chúng tôi không cần sự cho phép. Nếu bạn có một liên kết mà bạn muốn chúng tôi xem xét thêm vào trang web của chúng tôi, vui lòng gửi email đến info@cnycf.org với chủ đề “Yêu cầu liên kết”.

Sử dụng văn bản và hình ảnh

Nếu bạn muốn xuất bản thông tin mà bạn tìm thấy trên trang web của chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới info@cnycf.org . Khi văn bản hoặc hình ảnh được đăng trên trang web của chúng tôi với sự cho phép của người giữ bản quyền ban đầu, một tuyên bố về bản quyền sẽ xuất hiện gần đó.

Thông báo về bản quyền và nhãn hiệu

Bản quyền của nội dung trong trang web này thuộc sở hữu của Say Yes Syracuse. Mọi quyền đều được bảo lưu. Tất cả văn bản, hình ảnh, đồ họa và các tài liệu khác trên trang web này đều thuộc bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Say Yes Syracuse và các chi nhánh của nó. Những tài liệu này không được phép sao chép, sao chép hoặc phân phối vì mục đích thương mại, cũng như không được sửa đổi hoặc tải lên, tải xuống hoặc đăng lại toàn bộ hoặc một phần những tài liệu này lên các trang web khác. Tất cả các thiết kế đồ họa và nội dung hình ảnh/âm thanh có trên trang web này, chẳng hạn như ảnh chụp, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh và phần mềm, đều là tài sản của Say Yes Syracuse và được bảo vệ bởi luật bản quyền và bằng sáng chế của Hoa Kỳ. Việc biên soạn (nghĩa là thu thập, sắp xếp và lắp ráp) tất cả tài liệu phần mềm trên trang này là tài sản độc quyền của Say Yes Syracuse hoặc các nhà cung cấp phần mềm của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền và bằng sáng chế của Hoa Kỳ. Nội dung và phần mềm trên trang này chỉ có thể được sử dụng làm tài nguyên. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, tái bản, hiển thị hoặc trình diễn nội dung trên trang này đều bị nghiêm cấm.

Tên, nhãn hiệu, logo, thiết kế và hình thức thương mại hiển thị trên trang này thuộc quyền sở hữu của Say Yes Syracuse và được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác. Bất kỳ việc sử dụng ” Say Yes Syracuse”, logo, văn bản hoặc tài liệu đồ họa có trong trang web này dưới bất kỳ hình thức nào để thể hiện hoặc ngụ ý sự chứng thực, tài trợ, liên kết hoặc liên kết của người dùng với hoặc bởi Say Yes Syracuse, đều bị nghiêm cấm trừ khi được phép.

Khả năng tiếp cận

Trang web này được thiết kế để người khuyết tật có thể truy cập và tuân thủ các nguyên tắc liên bang về khả năng truy cập. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến ​​của bạn. Nếu bạn có đề xuất về cách làm cho trang web dễ truy cập hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@cnycf.org .

Gửi email cho chúng tôi

Bạn cũng có thể quyết định gửi cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân, ví dụ: trong thư điện tử có chứa câu hỏi hoặc nhận xét hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu Web cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Chúng tôi chủ yếu sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân từ email để đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể chuyển tiếp email của bạn đến những nhân viên khác có khả năng trả lời câu hỏi của bạn tốt hơn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng email của bạn để liên hệ với bạn trong tương lai về các chương trình mà bạn có thể quan tâm.

Chúng tôi muốn nói rõ: Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Việc cung cấp thông tin như vậy là hoàn toàn tự nguyện. Trừ khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được với bất kỳ bên ngoài nào.

Nếu bạn đăng ký một trong các danh sách email của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn những loại thông tin bạn yêu cầu. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên hoặc địa chỉ email của bạn với bất kỳ bên ngoài nào.

Chọn không tham gia hoặc thay đổi thông tin liên hệ của bạn

Trang web của chúng tôi cung cấp cho người dùng cơ hội từ chối nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng cách gửi email tới info@cnycf.org . Bạn có thể chọn chỉ nhận những thông tin liên lạc cụ thể hoặc không nhận gì cả.

Quyền riêng tư của trẻ vị thành niên

Đối với trẻ em truy cập trang web của chúng tôi, các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng. Chúng tôi không yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân về trẻ em, chẳng hạn như họ và tên hoặc địa chỉ đường phố và thành phố. Khi trẻ gửi email cho chúng tôi, thông tin liên hệ trực tuyến (địa chỉ email) của trẻ sẽ không được sử dụng để liên hệ lại và không được lưu giữ ở dạng có thể truy xuất được.

Trang web không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi và đưa ra cảnh báo đối với trẻ em dưới 13 tuổi đăng ký Say Yes Syracuse. Bất chấp những nỗ lực này, nếu một đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thì cha mẹ hoặc người giám hộ của đứa trẻ đó có thể liên hệ với chúng tôi nếu họ muốn xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác nhận danh tính của phụ huynh cũng như xác định và xóa thông tin về trẻ.

Quy trình giải quyết khiếu nại

Trang web cam kết làm việc với người tiêu dùng để có được giải pháp công bằng và nhanh chóng cho mọi khiếu nại hoặc tranh chấp về quyền riêng tư và việc xử lý dữ liệu của bạn. Vui lòng gửi cho chúng tôi câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về thực tiễn bảo mật của chúng tôi bằng cách gọi đến số 315.422.9538 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@cnycf.org . Say Yes Syracuse sẽ sẵn lòng trả lời các câu hỏi và nhận xét của bạn. Thông thường, chúng tôi sẽ trả lời bạn qua e-mail trong vòng 10 ngày làm việc.

Câu hỏi về chính sách của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố về quyền riêng tư này, hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: info@cnycf.org hoặc 315.422.9538 .

Tuyên bố về Quyền riêng tư Ngày có hiệu lực và Ngày sửa đổi

Ngày có hiệu lực của tuyên bố về quyền riêng tư này là ngày 1 tháng 3 năm 2013. Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật điều khoản về quyền riêng tư cho trang web để phản ánh chính xác mọi thay đổi đối với các biện pháp bảo mật của chúng tôi đối với trang web. Trong trường hợp có cập nhật, tuyên bố mới sẽ được đăng lên trang web và trừ khi bạn gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản rằng bạn không chấp nhận những thay đổi, chúng sẽ có hiệu lực sau mười (10) ngày kể từ ngày đăng.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách và quy trình bảo mật, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó lên trang web của mình để giúp bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và trong trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó.