Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Đại học Alfred được bổ sung vào Hiệp ước Say Yes Syracuse College (23/6/2022)

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Đại học Alfred hiện là thành viên của Say Yes Syracuse College Compact . Alfred sẽ nhận tối đa năm học sinh Say Yes Syracuse mới mỗi năm.

Đại học Alfred là một trường đại học tư thục ở Alfred, New York. Trường có số lượng sinh viên khoảng 2.000 sinh viên đại học và 300 sinh viên sau đại học. Tổ chức này có năm trường học và cao đẳng, bao gồm Trường Cao đẳng Gốm sứ Bang New York, bao gồm Trường Kỹ thuật Inamori và Trường Nghệ thuật và Thiết kế.