Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Đại học Lincoln cung cấp học bổng tài trợ lựa chọn phù hợp

Đại học Lincoln, trường Cao đẳng và Đại học dành cho người da đen lịch sử (HBCU) cấp bằng đầu tiên trên toàn quốc, đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp khoản trợ cấp 5.000 đô la để phù hợp với Trợ cấp Lựa chọn Say Yes trị giá 5.000 đô la.

Đại học Lincoln, trường Cao đẳng và Đại học dành cho người da đen lịch sử (HBCU) cấp bằng đầu tiên trên toàn quốc, đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp khoản trợ cấp 5.000 đô la để phù hợp với Trợ cấp Lựa chọn Say Yes trị giá 5.000 đô la cho các sinh viên đủ điều kiện bắt đầu vào học kỳ mùa thu năm 2023. Điều này sẽ nâng tổng số tiền học bổng dành cho mỗi sinh viên theo học tại Đại học Lincoln lên 10.000 USD mỗi năm. Không có giới hạn thu nhập của gia đình về khả năng đủ điều kiện nhận cơ hội học bổng đặc biệt này.

Những sinh viên quan tâm phải được chấp nhận theo học tại trường đại học và hoàn thành đơn đăng ký Say Yes Syracuse trước ngày 1 tháng 7. Để biết thêm thông tin về tính đủ điều kiện, hãy liên hệ với Dana Lyons-Canty theo số 315-883-5555 hoặc dlyons@sayyessyracuse.org .