Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

FAFSA công bố ngày nộp đơn cho năm 2024-2025

Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FSA) đã thông báo rằng Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) miễn phí 2024-25, còn được gọi là Better FAFSA, sẽ mở vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FSA) đã thông báo rằng Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) miễn phí 2024-25, còn được gọi là FAFSA Tốt hơn , sẽ mở vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Việc ra mắt FAFSA tốt hơn sẽ đi kèm với một số thay đổi triển khai và các quy trình bị trì hoãn được đề cập trong thông báo. Đáng chú ý, mặc dù sinh viên sẽ nhận được email xác nhận về khả năng đủ điều kiện nhận Pell Grant và Chỉ số hỗ trợ sinh viên ước tính, nhưng các trường cao đẳng và đại học sẽ không bắt đầu nhận Hồ sơ thông tin sinh viên của tổ chức (ISIR) cho đến cuối tháng 1. Chúng tôi dự đoán rằng các tổ chức giáo dục đại học sau đó sẽ cần nhiều tuần để tải dữ liệu, kiểm tra hệ thống và bắt đầu đưa ra các đề nghị hỗ trợ tài chính, có khả năng sẽ đến tay sinh viên sớm nhất là vào giữa đến cuối tháng 2.

Thông báo nêu ra những thay đổi khác đối với chu kỳ 2024-25, bao gồm cả thực tế là sẽ không có kết nối trực tiếp tới các đơn xin hỗ trợ tài chính của tiểu bang. Các kết nối này sẽ trở lại với FAFSA 2025-26. Cũng sẽ có sự chậm trễ trong việc xử lý các chỉnh sửa về thể chế và FAFSA trên giấy, dự kiến ​​bắt đầu vào tháng Hai. Xem thông báo đầy đủ