Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Hội thảo luyện thi SAT miễn phí cho học sinh (11/03/2021)

Hội thảo SAT mùa xuân hiện đã đóng cửa. Vui lòng kiểm tra lại vào tháng 8 để biết những ngày mùa thu.

 

Đăng ký luyện thi SAT mùa xuân 2021

Các buổi hội thảo Luyện thi SAT của Đại học Syracuse sẽ được tổ chức qua mạng nhưng vẫn sẽ miễn phí cho tất cả học sinh trung học khu vực Syracuse. Đối với những sinh viên đã tham gia hội thảo này trước đây, cấu trúc của chúng tôi sẽ vẫn như cũ: ba “lớp học” khác nhau—tập trung vào đọc, viết và toán—do các sinh viên đại học và sau đại học của Đại học Syracuse phụ trách. Như mọi khi, cả việc dạy kèm và cố vấn cho thanh thiếu niên địa phương vẫn là mục tiêu của chúng tôi!

Thông tin chi tiết hơn về hậu cần và định dạng sẽ được gửi qua email cho người đăng ký.

Câu hỏi? Liên hệ với Điều phối viên luyện thi SAT Ibrahim Kizil theo địa chỉ susatprep@syr.edu .