Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Hội thảo luyện thi SAT miễn phí cho học sinh (22/09/2021)

 

SU đang cung cấp chương trình luyện thi SAT ảo, miễn phí cho học sinh trung học khu vực Syracuse vào mùa thu năm 2021. hoặc những sinh viên đã tham gia hội thảo này trước đây, cấu trúc của chúng tôi sẽ vẫn như cũ: ba “lớp học” khác nhau—tập trung vào đọc, viết và toán—do các sinh viên đại học và sau đại học của Đại học Syracuse phụ trách. Như mọi khi, cả việc dạy kèm và cố vấn cho thanh thiếu niên địa phương vẫn là mục tiêu của chúng tôi!

thứ bảy
Ngày 23 tháng 10 – ngày 20 tháng 11 năm 2021
10 giờ sáng-1 giờ 15 chiều

Thông tin chi tiết hơn về hậu cần, định dạng và liên kết để tham dự sẽ được gửi qua email cho người đăng ký.

Câu hỏi? Liên hệ với Điều phối viên luyện thi SAT Ibrahim Kizil theo địa chỉ susatprep@syr.edu .

Nhấn vào đây để đăng ký!