Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Hội thảo luyện thi SAT miễn phí cho học sinh (28/1/2021)

Luyện thi SAT MIỄN PHÍ cho học sinh trung học khu vực Syracuse
Thứ Bảy từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2021
10 giờ sáng – 1 giờ chiều
Tất cả các lớp học được tổ chức ảo

Hội thảo Luyện thi SAT của Đại học Syracuse vào mùa xuân này sẽ được tổ chức trực tuyến nhưng vẫn sẽ miễn phí cho tất cả học sinh trung học khu vực Syracuse. Đối với những sinh viên đã tham gia hội thảo này trước đây, cấu trúc của chúng tôi sẽ vẫn như cũ: ba “lớp học” khác nhau—tập trung vào đọc, viết và toán—do các sinh viên đại học và sau đại học của Đại học Syracuse phụ trách. Như mọi khi, mục tiêu dạy kèm và cố vấn cho thanh thiếu niên địa phương của chúng tôi vẫn được đặt lên hàng đầu trong mục tiêu chương trình của chúng tôi.

Đăng ký ngay