Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Tiêu điểm sinh viên Say Yes – Xy’El Bradford

"Nói Có có nghĩa là có cơ hội tạo ra con đường thành công và vĩ đại cho chính mình, với rất nhiều nguồn lực và những người đang khuyến khích bạn trở thành người giỏi nhất có thể."

Bạn đã học trung học ở đâu và khi nào bạn tốt nghiệp?

Tôi học trung học tại Học viện Khoa học Syracuse và tốt nghiệp vào năm 2020.

Bạn đang học trường đại học nào và chuyên ngành/ngành phụ của bạn là gì?

Tôi hiện đang theo học tại SUNY Potsdam, chuyên ngành quản trị kinh doanh và chuyên ngành quản lý thể thao.

Bạn thích điều gì nhất ở trường đại học?

Tôi thích được trải nghiệm cuộc sống đại học cũng như chơi bóng rổ ở cấp độ đại học.

Mục tiêu của bạn sau khi học đại học là gì?

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dự định lấy bằng thạc sĩ và rời khỏi tiểu bang để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân. Sự nghiệp tương lai của tôi là thành lập doanh nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực thể thao.

Bạn biết đến chương trình Say Yes to Education Syracuse như thế nào?

Theo học tại các trường học ở Thành phố Syracuse khi lớn lên, Say Yes được giới thiệu với tôi khi còn học tiểu học. Nó cung cấp những hoạt động và ý tưởng khác nhau giúp tuổi thơ của tôi trở nên tuyệt vời và hỗ trợ tôi trong suốt cuộc đời như ngày nay.

Nói Có có ý nghĩa gì với bạn?

Đối với tôi, Nói Có có nghĩa là có cơ hội tạo ra con đường thành công và vĩ đại cho chính mình, với rất nhiều nguồn lực và những người đang khuyến khích và thúc đẩy bạn trở thành người giỏi nhất có thể.

Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những học sinh trung học đang cân nhắc việc lấy bằng đại học thông qua Say Yes?

Những học sinh trung học đang tìm kiếm bằng đại học thông qua Say Yes, tôi thực sự khuyến khích các bạn hãy nắm lấy cơ hội này và sử dụng nó! Nhiều người không có cơ hội này và đó là cơ hội tuyệt vời để tận dụng vì nó không được trao thường xuyên.

Bạn muốn thêm gì vào nữa không? (Sự thật thú vị, v.v.)

Cảm ơn bạn, Say Yes, vì cơ hội này; những sinh viên có cơ hội này, hãy nắm lấy nó! Đây chỉ là khởi đầu của một câu chuyện thành công!