Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

8/4/24 – Say Yes Syracuse phát hành Thẻ báo cáo 2022-23

Say Yes Syracuse gần đây đã phát hành Thẻ Báo cáo 2022-23 để chứng minh những kết quả tích cực mà chương trình đang mang lại đối với học sinh của Học khu Thành phố Syracuse bằng cách mang đến cho họ những cơ hội mới

Say Yes Syracuse gần đây đã phát hành Thẻ Báo cáo 2022-23 để chứng minh những kết quả tích cực mà chương trình đang mang lại đối với học sinh của Học khu Thành phố Syracuse bằng cách mang đến cho họ những cơ hội mới để theo đuổi nền giáo dục đại học.

Xem phiên bản PDF của Thẻ Báo cáo

Dưới đây là một vài điểm nổi bật gần đây:

  • Kể từ năm 2009, 6.256 học sinh Say Yes Syracuse đã đăng ký vào các trường cao đẳng và đại học hệ 2 và 4 năm sau khi tốt nghiệp trung học.
  • Tổng cộng 14,8 triệu đô la quỹ học bổng Say Yes đã được phân phối để trang trải chi phí giáo dục đại học cho sinh viên.
  • 43% học sinh Lớp SCSD năm 2023 đã hoàn thành đơn đăng ký Say Yes và 64% người đăng ký Say Yes đã đăng ký vào đại học vào Mùa thu năm 2023.
  • 67% học sinh Say Yes theo học các trường công lập 4 năm và 93% học sinh theo học các trường tư thục 4 năm tiếp tục học năm thứ hai.
  • 57% học sinh Say Yes theo học các trường công lập hệ 2 năm tiếp tục học năm thứ hai.
  • Tỷ lệ tốt nghiệp SCSD đã tăng 53% trong 13 năm qua từ 45% năm 2010 lên 69% vào năm 2023.
  • Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2023 của học sinh da đen và châu Á tại Học khu Thành phố Syracuse (SCSD) vượt quá tỷ lệ học sinh Da trắng, báo hiệu rằng chương trình đang giúp học sinh vượt qua những thách thức trước đây do nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống gây ra.

Xem trang Say Yes Syracuse Report CardImpact để biết thêm thông tin.