Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Đã phát hành Thẻ báo cáo Say Yes năm học 2019-2020 (25/6/2021)

Ngày 24 tháng 6 năm 2021 – Say Yes Syracuse gần đây đã phát hành Thẻ Báo cáo năm học 2019-2020 để chứng minh tác động tích cực mà chương trình đang mang lại đối với học sinh của Học khu Thành phố Syracuse bằng cách mang đến cho họ những cơ hội mới để theo đuổi nền giáo dục đại học.

Xem thẻ báo cáo đầy đủ ở đây .

Dưới đây là một vài điểm nổi bật gần đây:

  • Kể từ năm 2009, 4.900 học sinh Say Yes Syracuse đã đăng ký vào các trường cao đẳng và đại học hệ 2 và 4 năm sau khi tốt nghiệp trung học.
  • Tổng cộng 12 triệu đô la quỹ học bổng Say Yes đã được phân phối để trang trải chi phí giáo dục đại học cho sinh viên.
  • Tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh Da đen, Latinh và Châu Á tại Học khu Thành phố Syracuse (SCSD) đã bằng hoặc vượt quá tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh Da trắng, báo hiệu rằng chương trình đang giúp học sinh vượt qua những thách thức trước đây do nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống gây ra.
  • Tỷ lệ tốt nghiệp SCSD đã tăng 26% trong mười năm qua từ 45% năm 2010 lên 71% vào năm 2020.

Xem trang Say Yes Syracuse Impact để biết thêm thông tin.