Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Phát hành Thẻ Báo cáo Say Yes năm học 2020-2021 của Syracuse (2/6/2022)

Say Yes Syracuse gần đây đã phát hành Thẻ Báo cáo 2020-2021 để chứng minh những kết quả tích cực mà chương trình đang mang lại đối với học sinh của Học khu Thành phố Syracuse bằng cách mang đến cho họ những cơ hội mới để theo đuổi nền giáo dục đại học.

Xem thẻ báo cáo đầy đủ ở đây .

Dưới đây là một vài điểm nổi bật gần đây:

  • Kể từ năm 2009, 5.293 học sinh Say Yes Syracuse đã đăng ký vào các trường cao đẳng và đại học hệ 2 và 4 năm sau khi tốt nghiệp trung học.
  • Tổng cộng 12,9 triệu đô la quỹ học bổng Say Yes đã được phân phối để trang trải chi phí giáo dục đại học cho sinh viên.
  • Vào năm 2021, tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh da đen và châu Á tại Học khu Thành phố Syracuse (SCSD) cao hơn học sinh Da trắng, báo hiệu rằng chương trình đang giúp học sinh vượt qua những thách thức trong lịch sử do nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống gây ra.
  • Tỷ lệ tốt nghiệp SCSD đã tăng 32% trong mười năm qua từ 45% năm 2010 lên 77% vào năm 2021.

Xem trang Say Yes Syracuse Impact để biết thêm thông tin.