Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Phát hành Thẻ báo cáo Say Yes năm học 2021-2022 (24/5/2023)

Say Yes Syracuse gần đây đã phát hành Thẻ Báo cáo 2021-2022 để chứng minh những kết quả tích cực mà chương trình đang mang lại đối với học sinh của Học khu Thành phố Syracuse bằng cách cung cấp cho họ...

Say Yes Syracuse gần đây đã phát hành Thẻ Báo cáo 2021-2022 để chứng minh những kết quả tích cực mà chương trình đang mang lại đối với học sinh của Học khu Thành phố Syracuse bằng cách mang đến cho họ những cơ hội mới để theo đuổi nền giáo dục đại học.

Xem thẻ báo cáo đầy đủ ở đây .

Dưới đây là một vài điểm nổi bật gần đây:

  • Kể từ năm 2009, 5.833 học sinh Say Yes Syracuse đã đăng ký vào các trường cao đẳng và đại học hệ 2 và 4 năm sau khi tốt nghiệp trung học.
  • Tổng số quỹ học bổng Say Yes trị giá 13,8 triệu USD đã được phân bổ để trang trải chi phí giáo dục đại học cho sinh viên.
  • 33% tổng số học sinh Lớp SCSD năm 2021 tiếp tục học năm thứ hai đại học, trong khi 64% Học giả Say Yes đã làm như vậy.
  • 36% học sinh Lớp SCSD năm 2021 đã hoàn thành đơn đăng ký Say Yes và 100% số người đăng ký Say Yes đăng ký vào đại học vào Mùa thu năm 2021. 81% học sinh đã tốt nghiệp và vào đại học là những học sinh Say Yes đã hoàn thành đơn đăng ký.
  • Tỷ lệ tốt nghiệp SCSD đã tăng 42% trong mười năm qua từ 45% năm 2010 lên 64% vào năm 2021.

Xem trang Tác động Say Yes của Syracuse để biết thêm thông tin.